Revize elektro do 1000 V

Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce a.s. pro odběrná místa zákazníků k vystavení přihlášek k odběru el. energie, upravujeme odběrná místa dle požadavků „Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.“. Provádíme revize elektro bytů, bytových domů, průmyslových instalací a elektro-přípojek v oblasti ČEZ. Provádíme odstraňování závad zjištěných při revizi.

Revize elektro do 35 kV

Provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN v napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatelů elektrické energie ČEZdi ve vlastnictví zákazníka. 

Provádíme komplexní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí, údržby, revizí, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran, zkoušek olejů a podobně.

Pokud součást těchto činností je vypínaní a opětovné zapínaní primárních přívodních obvodů 22 kV trafostanic, tak spolupracujeme ze skupinou ČEZ Distribuce.

Zajištujeme vedení prací na straně VN 22 kV, vypsaní příkazu „B“ na prováděné práce, zajištujeme rovněž doplněni a nebo přezkoušeni ochranných a pracovních pomůcek

Provádíme „najížděcí zkoušky“ a vyhotovíme protokol pro nova zařízeni. Veškeré práce na zařízení VN/NN provádíme v termínech dle požadavků zákazníka, tzn. i v nočních hodinách nebo o sobotách a nedělích, kdy vypnutí – odpojeni od sítě bezproudí by způsobilo výrobní a nebo provozní a ekonomické škody.

 

Hlavní revize olejového hermetizovaného transformátoru:

 1. zjištění povrchového stavu víka a těsnosti
 2. zjištění mechanických vlastností svorek a izolátorů
 3. kontrola svorek a spojů
 4. veškera měřeni dle CSN-EN 60076 izolace
 5. zkouška přiloženým napětím CSN -EN 60076
 6. měřeni přechodových a zemních odporů

Pravidelná revize a kontrola olejového transformátoru:

Kontrola transformátoru pod napětím:

 1. měření napět na straně NN ve všech fázích, rovnoměrnost zatížení
 2. kontrola teploty svorek a vývodu
 3. měření teploty olejové vany a oleje

Kontrola trafa bez napětí:

 1. stav olejotěsnosti trafa – stav vany/ spojů
 2. nastavení a zajištění přepojovače odboček
 3. utažení šroubů v průchodkách
 4. stav znečistění průchodek, povrchu nádoby a víka
 5. uzemnění trafa
 6. odběr oleje a kontrola stavu hladiny oleje v trafa dle CSN-EN 60 156
 7. zkouška funkčnosti teploměru, ochran a příslušenství

poz.) měření izolačních odporů se měří za studena přístrojem s napětím vyšším než 2,5 kV při teplotě okolo 20 +/- 5 st C musí být hodnoty izolačních odporů min. 1Gohm, VN- NN,VN -zem, NN – zem.

Perioda dle Místního provozního předpisu (MPP a fadu preventivní údržby RPU) doporučením dle Technického předpisu výrobce BEZ l x za 5 let a také v souladu s terminy pravidelných revizi EZ dle ČSN 33 1500.

Revize suchého transformátoru:

 1. zjištění povrchového stavu izolace a vinutí, svorek a vývodu
 2. zjištění znečistění vinutí, magnetického obvod u a stahovací konstrukce
 3. měření izolace, popř. zkouska přiloženým napětím
 4. měřeni odporu – zem

Kontrola trafa pod napětím:

 1. měření napětí na straně NN ve všech fázích, rovnoměrnost zařízení
 2. kontrola teploty svorek a vývodu
 3. měřeni teploty olejové vany a oleje

Kontrola transformátoru za vypnutého stavu:

 1. zjištění povrchového stavu izolace a vinutí, svorek a vývodu
 2. kontrola utažení proudových svorek (utah. moment M 12-30Nm, M 16-40 Nm)
 3. nastavení a kontrola přepojovače odboček (utah.moment M8-l ONm, Ml 0-18 Nm, M12-30Nm)
 4. kontrola usazení transformátoru, očistění resp. ofoukaní trafa
 5. měření izolace. VN-NN 500 Mohmu, VN-zem 500 Mohmu, NN-zem 200 Mohmu
 6. měření odporu -zem