PROVÁDÍME MONTÁŽE A OPRAVY VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM

Jsme smluvním partnerem ČEZ DISTRIBUCE , pro odběrná místa zákazníků  – úprava odběrných míst dle požadavků pripojovacích podmínek, v napětové hladině NN a VN do 35kV.

 • elektro revize NN a VN
 • úprava elektroměrových pilířů pro sazbu.
 • instalace smart technologie měření
 • průmyslová elektroinstalace
 • montáže a rekonstrukce rozvoden od 0,4kV až 35kV
 • montáž řídícího systému a dálkového ovládání
 • údržba distribučních trafostanic 22/0,4kV
 • periodické revize transformátorů 22kV včetně kontroly výkonového vypínače
 • montáž kompenzačních zařízení
 • kontrola a údržba el. rozváděčů, motorů a traf
 • doplnění a přezkoušení ochranných a pracovních pomůcek rozvoden NN a VN

 

 • výroba elektrorozvaděčů NN do 1000V AC – 2 500A
  • elektroměrové vlastní výroby
  • podružné oceloplechové
  • pro technologické procesy

Kontrola a údržba rozvaděčů

 • vystavení protokolu o provedené kontrole a údržbě
 • vyčištění rozvaděče od prachu a nečistot
 • kontrolu a dotažení všech spojů