MONTÁŽ, SERVIS, OPRAVA, ÚDRŽBA, DIAGNOSTIKA, VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ VN, VČETNĚ ÚDRŽBY ROZVODEN  NN A VN

Hranice mezi provozovatelem distribučního vedení a odběratelem musí být jednoznačně daná.

Nejčastěji se jedná o proudové spoje na kotevních izolátorech trafostanice.

Práce jsou prováděny dle řádu preventivní údržby a místním provozním předpisem.

ÚDRŽBA TRANSFORMÁTORŮ

 • revize olejových a suchých transformátorů 
 • čištění a povrchová úprava transformátorů
 • komplexní měření izolačního systému transformátorů včetně laboratorních zkoušek oleje
 • revize distribučních transformátorů v transformátorových kobkách
 • šrotace transformátorů a vystavení protokolu o ekologické likvidaci

ROZSAH PROVÁDĚNÉ REVIZE TRANSFORMÁTORŮ

 • vypsání príkazu B na prováděnné elektropráce (oboustranného odpojení transformátoru)
 • kontrola těsnosti průchodek a jejich stav
 • kontrola těsnosti nádoby transformátoru.
 • očištění transformátorů včetně izolátorů
 • kontrola proudových spojů (vč. dilatací)
 • měření izolačního stavu vinutí transformátoru
 • měření izolačního stavu kabelů signalizačních a vypínacích obvodů
 • kontrola připojení transformátoru na hlavní uzemňovací soustavu
 • kontrola podpěrných izolátorů
 • kontrola nátěrů transformátoru včetně případné opravy
 • kontrola přenosu měření teploty na dozornu (signalizace)
 • kontrola funkčnosti plynového relé vč. vypnutí
 • kontrola funkce signalizace stavu oleje v konzervátoru transformátoru (signalizace)
 • odběr a provedení fyzikálně chemického rozboru elektroizolačního oleje včetně chromatografického rozboru a stanovení obsahu plynů
 • kontrola stanoviště, uzemnění
 • funkční zkoušky transformátoru
 • podružný materiál pro drobné opravy
 • vypracování protokolu a technické zprávy o provedené revizi